โรคร้ายแรง
เจอเร็ว ก็ยิ่งมี โอกาสหาย
สร้างอาการในแบบของคุณเอง
เลือกอาการ
กรอกข้อความ
 
รักตัวเอง ต้องให้ตัวเอง STRONG ได้แม้ยามเจ็บป่วย
ดูแลครอบคลุม
เข้าถึงทุกระยะของโรคร้าย
สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ
เพอร์เฟค แคร์
คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรคร้ายแรงรวมสูงสุดถึง 100%(1)
รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมสูงสุดถึง 100%(1)
รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หาก
  • เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10%(1)
  • ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10%(1)
ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี (ให้ความคุ้มครองถึง 85 ปี)
หมายเหตุ
(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่เริ่มสัญญา
สัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล
ซีไอ
รับมือหลายโรคร้ายอย่างสบายใจ
ในราคาสบายกระเป๋า
ครอบคลุมโรคร้ายแรงถึง 4 กลุ่ม 35 โรค!
รับทันที 100%(1) เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คุ้มครองสูงสุด 400%(1)
และหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เมื่อรับผลประโยชน์ครั้งที่ 1 แต่ยังได้รับความคุ้มครองสำหรับ กลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออีก 10 ปี โดยรับผลประโยชน์กลุ่มละครั้ง(2)
จ่ายเบี้ยสบายๆ เริ่มต้นเพียง ปีละ 150 บาท(3)
ทำได้ตั้งแต่ อายุ 18 - 65 ปี (ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)
หมายเหตุ
(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(2) ตามรายละเอียด ข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ และสัญญาเพิ่มเติมนี้ยังต้องไม่สิ้นสุดผลบังคับ
ไปก่อนตามเงื่อนไขการสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม
(3) สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศชายและเพศหญิง อายุ 18-34 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สนใจแบบประกัน และต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย(*) กำกับอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
เลือกแบบประกันที่สนใจ
สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
สัญญาเพิ่มเติม มัลติเพิล ซีไอ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ตัวแทน ประกันชีวิตนายหน้าประกันชีวิต และพันธมิตร/คู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอขายประกันชีวิตแบบต่างๆ และ/หรือนำเสนอสิทธิประโยชน์ อื่นๆ ให้แก่ข้าพเจ้าได้
พิเศษ! เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ในแคมเปญ รักใครให้ประกันวันนี้
บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท
1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกันภัยตลอดชีพ โครงการเมืองไทยคุ้มครองพิเศษ 1-3 เมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟเวอร์ 25/16, บำนาญแบบลดหย่อนได้ (8560 จี15 หรือ 8501 ดี60), คุ้มครองอุ่นใจ หรือ โครงการเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)
โดยนับเบี้ยประกันภัยรวมทั้งของแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้าย (ถ้ามี) ต่อกรมธรรม์ เพื่อมอบของสมนาคุณ ตามรายละเอียดดังนี้
เบี้ยประกันภัยรวมรายปี*
(รวมทั้งแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมต่อกรมธรรม์)
Voucher
Tesco Lotus
35,000 – 49,999 บาท 500 บาท
50,000 – 99,999 บาท 1,000 บาท
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 2,500 บาท
* ยกเว้นแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
เบี้ยประกันภัยรวมรายปี**
(รวมทั้งแบบประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมต่อกรมธรรม์)
Voucher
Tesco Lotus
ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
** สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) เท่านั้น
รับเพิ่มฟรี!!! บัตรของขวัญเทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท
สำหรับลูกค้าที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ และ/หรือประกัน โรคร้ายแรง โดยชำระเบี้ยประกันภัยรวมรายปี ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อ 1 กรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายอยู่ในต่อที่ 1
ทั้งนี้ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครทำประกันชีวิตใหม่และบริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ย ประกันภัยรายปีภายในวันที่ 1 ส.ค. – 23 ธ.ค. 59 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับ อนุมัติภายในวันที่ 15 ม.ค. 60
การรับของรางวัล :
1. กรณีฝ่ายขาย/ตัวแทนแจ้งความประสงค์รับของแทนลูกค้า: ฝ่ายขาย/ตัวแทน ต้องแจ้งความประสงค์ให้กับฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนช่องทางตัวแทน ทราบภายใน 15 วันทำการ นับจากระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ (23 ธ.ค. 2559) และสามารถดำเนินการได้ ดังนี้
1) นำสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าโดยให้ลูกค้าระบุข้อความว่า "ข้าพเจ้าชื่อ..........ขอมอบอำนาจให้ตัวแทนชื่อ .............เข้ามารับของสมนาคุณแทน"
2) ติดต่อ รับของสมนาคุณหลัง 30 วันทำการ นับจากระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ( 3 ก.พ. 2560) ที่ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนช่องทางตัวแทน Tower B ชั้น 5
เวลาในการติดต่อรับของสมมนาคุณ 9.00 – 16.00 น. กรณีแจ้งความประสงค์เกินระยะเวลาที่กำหนด (5 ม.ค. 60 ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าโดยตรง
2. กรณีฝ่ายขาย/ตัวแทนไม่แจ้งความประสงค์รับของแทนลูกค้า : บริษัทฯจะจัดส่งของรางวัลให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 60 เป็นต้นไป โดยจัดส่งตามที่อยู่ที่สะดวก ให้ติดต่อของลูกค้าในใบคำขอฯ